Foto Niels van den Broek

Mark Heerink (Alkmaar, 1966) studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar bij Hans van Nieuwkoop, Pieter van Dijk, Bernard Winsemius en Jos van der Kooy (kerkelijk orgelspel) en sloot deze studies af met het behalen van de diploma’s Docerend- en Uitvoerend Musicus voor orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek. Daarnaast studeerde hij koordirectie bij Daniel Reuss aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en volgde hij masterclasses voor organisten bij onder meer Daniël Roth, Naji Hakim, Jean Boyen en Olivier Latry. Op het Nationaal Orgelconcours te Leiden behaalde hij in 1990 de eerste prijs in de categorie Oude Muziek.

 

Mark Heerink was vanaf 2002 tot 2017 werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam/KSSG als muziekconsulent voor amateurmusici en (semi) professionele kerkmusici in Noord-Holland. In die hoedanigheid ontwikkelde en gaf cursussen aan dirigenten, organisten, cantores en organiseerde hij diverse korendagen en repertoiredagen voor organisten, dirigenten en koorzangers.

 

In 2016 werd hij benoemd door het college van B & W als stadsorganist van Hoorn met als doel de historische orgels in de gemeente Hoorn onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en educatieve projecten te organiseren voor de jeugd.

 

Mark Heerink is sinds 1992 werkzaam als organist-dirigent van de H.H. Cyriacus & Franciscuskerk (Koepelkerk) in Hoorn.